Wet Hillen

50Plus: ‘Rutte III pleegt “overval” met aflosboete’

27 oktober 2017

De ministerraad behandelt reeds vandaag de zogenoemde ‘aflosboete’ voor eigen woningbezitters. Rutte III maakt ‘een valse start’, zegt Tweede Kamerlid Martin van Rooijen (50Plus).

Het meest omstreden voorstel uit het Regeerakkoord is het geleidelijk schrappen van de zogenoemde Wet Hillen. Door die wet hoeven huiseigenaren die hun schuld hebben afgelost en dus geen hypotheekrente meer aftrekken, géén eigenwoningforfait te betalen. Sinds 2005 stimuleerden achtereenvolgende kabinetten op die manier het aflossen van hypotheekschuld.

Lastenverzwaring voor ouderen

Het nieuwe kabinet wil die belastingvrijstelling vanaf 2019 stapsgewijs opheffen, omdat er teveel gebruik van wordt gemaakt. Het schrappen van de vrijstelling resulteert op den duur in een lastenverzwaring van 1 miljard voor huiseigenaren. Vooral ouderen worden hierdoor getroffen.

NIEUW!

Meld u hier gratis aan voor de Elsevier Weekblad Belasting Update, de wekelijkse nieuwsbrief met het laatste fiscale nieuws, analyses, achtergronden en commentaren. Elke vrijdag in uw postvak.

Oppositiepartij 50Plus is des duivels. Ook binnen de coalitiepartijen VVD en CDA bestaat weerzin tegen de maatregel. VVD-coryfee Hans Wiegel maakte zich er al boos over.

Belastingplan vandaag al ter tafel

Volgens bronnen in Den Haag vergadert het kabinet vandaag over een wijziging op het reeds eerder ingediende Belastingplan 2018. Komende week en de week daarna zou het voorstel dan door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Weliswaar is de aflosboete pas in 2019 aan de orde, maar ambtenaren van de Belastingdienst zouden aandringen op tijdige wetswijziging omdat hun computersystemen erop moeten worden afgesteld.

50Plus Tweede Kamerlid Van Rooijen beschouwt deze gang van zaken als een overval: ‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat een lastenverzwaring van 1 miljard binnen een paar dagen door beide Kamers werd gejast.’

Minister Wopke Hoekstra (CDA) van Financiën zei gisteren tegen Elsevier Weekblad dat ‘dit de normale cadans is’. Het voorstel is vervat in de Startnota van het kabinet en dat stuk gaat volgende week naar het parlement.

‘Hoekstra krijgt het moeilijk’

Van Rooijen voorspelt dat Hoekstra het nog moeilijk krijgt met de procedure als het schrappen van de belastingvrijstelling wordt meegenomen in het Belastingplan en niet in een afzonderlijk wetsvoorstel aan het parlement wordt voorgelegd.

Het vorige kabinet probeerde ook lastenverzwaringen via het Belastingplan door het parlement te loodsen. De Eerste Kamer kan zo’n lastenverzwaring dan slechts op één manier tegenhouden, namelijk door het hele Belastingplan te verwerpen. Dat vinden de meeste Eerste Kamerleden dan weer te zwaar. Het gevolg is dat de senaat zuchtend akkoord gaat.

Uitgerekend Wopke Hoekstra – die deze week de Eerste Kamer verliet om minister te worden – protesteerde in 2015 heftig tegen deze praktijk. Hij diende een motie in, die het kabinet opriep elke lastenverzwaring in een apart wetsvoorstel te gieten, in plaats van het weg te moffelen in het Belastingplan. De motie-Hoekstra werd in de senaat met algemene stemmen aangenomen.

Van Rooijen – destijds Eerste Kamerlid, maar sinds maart Tweede Kamerlid – zegt dat hij Hoekstra volgende week met diens oude motie zal confronteren.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.