Migratie

Asociale asielzoekers naar Amsterdam: 4 prangende vragen

03 juli 2017

Het Amsterdamse gemeentebestuur heeft maandag ingestemd met een speciale opvang voor overlastgevende asielzoekers. Ze zullen worden ‘opgevangen’ op een locatie in Amsterdam-West.

Het gaat om een zogenoemde Extra Begeleidings-en Toezichtslocatie (ebtl) van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (ook wel: COA). De asielzoekers, zo’n vijftig in aantal, komen vanaf dit najaar terecht in een voormalige penitentiaire jeugdinrichting. Het is de bedoeling dat ze er maximaal drie maanden doorbrengen, bij goed gedrag minder.

Om wat voor asielzoekers gaat het?

Het zijn mensen die naar Nederland zijn gekomen en die daadwerkelijk kans maken op een verblijfsvergunning, schrijft het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Bijvoorbeeld asielzoekers die vallen onder het Dublin-akkoord – personen die eerst een aanvraag in een ander land hebben gedaan en daar hun asielprocedure moeten voortzetten.

Het komt voor dat deze mensen uit veilige landen als Marokko, Algerije of Albanië komen. Er worden in principe geen asielzoekers opgevangen uit veilige landen wiens asielaanvraag snel kan worden afgewezen. Deze groep van kanslozen wordt zo snel mogelijk het land uitgezet en worden daarom niet overgeplaatst naar een ebtl. Ook personen met een status die in afwachting zijn van een huis en intussen overlast veroorzaken, kunnen in het ebtl terechtkomen.

Wat hebben deze asielzoekers op hun kerfstok?

Het Amsterdamse college zegt in elk geval dat het hier geen personen betreft met ernstige psychische of psychiatrische problemen. Het is ook geen gevangenis, dus er komen geen asielzoekers in terecht die zijn veroordeeld voor een misdrijf. Dus ook geen mensen die een seksueel misdrijf als een verkrachting hebben begaan, belooft de gemeente. Het gaat om asocialen – overlastgevende asielzoekers. Mensen die anderen lastig vallen, bijvoorbeeld omdat ze homo’s discrimineren, agressief zijn, zich niet aan de huisregels houden, intimideren of zich schuldig maken aan vernieling.

Waarom in Amsterdam en niet ergens anders?

Het ministerie heeft volgens de gemeente Amsterdam gevraagd om een ebtl mogelijk te maken. Het college wil graag haar verantwoordelijkheid nemen om het Rijk te helpen en ‘op deze manier mee te werken aan een veiligere opvang in asielzoekerscentra’, aldus de verklaring. Bovendien staat het oude detentiecentrum leeg en kan daarom snel tot een ebtl worden omgetoverd.

Hoe gesloten is de speciale opvangplek?

Er zal sprake zijn van een ‘streng en sober regime met een verplicht dagprogramma’. De asociale asielzoeker moet zijn gedrag leren aanpassen. Er zijn strikte huisregels, maar dat betekent niet dat ze binnen vier muren moeten blijven. De asielzoekers kunnen ‘gewoon’ een ommetje maken. In samenwerking met de politie wordt, zo zegt Amsterdam, de veiligheid in de omgeving nauwlettend in de gaten gehouden. Er worden daartoe extra mensen ingezet om de overlast te beperken.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.