Simon Rozendaal

Obama’s ‘historische’ klimaatplan is ondoordacht en komt te vroeg

05 augustus 2015Leestijd: 2 minuten

De tijd is nog niet rijp voor Barack Obama’s Clean Power Plan, dat hij deze week desondanks trots presenteerde.

Barack Obama is geen onbezonnen man. De Amerikaanse president wordt door zijn tegenstanders vaak gezien als een te bedachtzaam hoogleraar in de rechten, wat hij was enige tijd voordat hij werd gekozen tot machtigste man ter wereld.

Het Clean Power Plan dat hij deze week heeft gepresenteerd, heeft echter ondoordachte, onbezonnen kanten.

Het komt bijvoorbeeld te vroeg. De klimaatwetenschap is de afgelopen decennia onmiskenbaar sterker in haar schoenen komen te staan. Maar nog steeds is ze een jonge discipline die zich geconfronteerd weet met een complex onderwerp, het klimaat, en waarvan de beoefenaren niet zelden halve actievoerders zijn.

Grillig

Wanneer de meerderheid van de klimaatwetenschappers zegt dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 de aarde opwarmt, is er dus ruimte voor twijfel.

Temeer daar de temperatuur zich de afgelopen honderd jaar nogal grillig ontwikkelde (omhoog, omlaag, omhoog en nu alweer een tijdje stabiel) terwijl de atmosferische concentratie van CO2 in die periode gestaag en lineair toenam.

Het is te vroeg omdat er nog geen goede alternatieven zijn voor fossiele energie. Althans, ze zijn er wel maar kunnen niet zonder subsidie concurreren. Ook er is geen betaalbare opslag voor wind- en zonne-energie.

Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst wel betaalbare en aantrekkelijke alternatieve energie komt, maar daarvoor zijn technologische doorbraken nodig. Het Clean Power Plan van Obama gaat per jaar ongeveer 8 miljard dollar (7,4 miljard euro) kosten.

Dat kan beter worden gestoken in het ontwikkelen van efficiënte en betaalbare thoriumcentrales, zonnecellen, accu’s en waterstofauto’s.

‘Historisch’

Het is ook te vroeg omdat de Amerikaanse bevolking sterk gepolariseerd is over de vraag welk deel van de huidige klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt en hoe ernstig de opwarming dus is.

Klimaatverandering is wereldwijd op de kaart gezet door een Amerikaanse Democraat, Al Gore. In die zin is het ook niet zo ‘historisch’ wat Obama beoogt: hij voert gewoon de agenda van Al Gore uit.

Omdat het onderwerp in de Verenigde Staten nog sterker partijpolitiek van aard is dan in Europa, is de helft van de Amerikaanse bevolking fel tegen. Mede daarom heeft Obama het plan gewoon gedecreteerd: er is in het Congres niet gestemd over het plan dat beoogt de Amerikaanse energiepolitiek van de komende decennia vast te leggen.

Met andere woorden, zodra in de nabije toekomst weer een Republikeinse president komt, wordt het Clean Power Plan ontmanteld.

Geen goed plan dus. Zo het al groen mag worden genoemd, dan is het de kleur van onrijp fruit.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.