Studie & Werk

Met deze studies verdien je het meeste (of het minste)

09 november 2021Leestijd: 5 minuten

Van alle afgestudeerde academici verdienen tandartsen tien jaar na het behalen van hun masterbul het meest: ruim 100.000 euro per jaar. Van de hbo-studies betalen de opleidingen tot maritiem officier en hydrograaf zich het beste uit. Onder aan de salarissenlijst van hoogopgeleiden staan dansers en archeologen. EW vergelijkt inkomens voor afgestudeerden van bachelor- en masteropleidingen.

In het najaar verdiepen leerlingen in de examenklassen van havo en vwo en mbo’ers zich in het aanbod van vervolgopleidingen aan hogescholen en universiteiten. Voor opleidingen met een numerus fixus sluit de inschrijving al op 15 januari.

Ranglijsten hoger onderwijs

  • Vergelijk 2.182 opleidingen
  • Medailles voor topopleidingen
  • Feiten en cijfers voor studiekeuze
  • Kansen op de arbeidsmarkt

Naar Beste studies 2021

Naast persoonlijke interesses en capaciteiten, wegen ook kansen op de arbeidsmarkt mee in de keuze. Op de website van EW’s Beste studies is voor hbo-bachelor en academische masteropleidingen na te gaan hoe afgestudeerden terechtkomen.

Daarvoor is gebruikgemaakt van de resultaten van Studie & Werk 2021, het onderzoek van EW in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek waarin onder meer is gekeken naar hoe snel afgestudeerden werk vinden, wat de kans is op een vast contract en wat zij verdienen: niet alleen vlak na het behalen van een diploma, maar ook na tien jaar. Het inkomen is een goede indicator voor hoe gewild afgestudeerden zijn. En voor pas afgestudeerden is het nuttig om te weten hoe groot de kans is dat zij de investering in hun opleiding kunnen terugverdienen.

Luister ook de podcast over de EW Onderzoeken (tekst gaat hieronder verder):

1. Welke studies leveren het meeste op?

Afgestudeerde tandheelkundigen – zij werken vaak als zelfstandige – verdienen tien jaar na hun afstuderen het meest: ruim een ton per jaar (zie ‘Hoog inkomen – universiteit’ hieronder). Dit blijkt uit de analyse van SEO in opdracht van EW van gegevens van alle hbo’ers en academici die in 2009 en 2010 afstudeerden. Dat is bijna 40.000 euro meer dan het mediane jaarinkomen van alle academici. Hoewel de tandartsen er met hun hoge salaris bovenuit springen, moet worden opgemerkt dat het salaris tot het einde van hun loopbaan vaak  maar weinig stijgt. Er wordt voor het vullen van een gaatje niet meer betaald aan een senior-tandarts. Op plek twee en drie in de lijst staan afgestudeerden van de opleidingen automotive and marine technology en finance.

Hoog inkomen – Universiteit

Jaarinkomen, maandsalaris en uurloon na tien jaar (mediaan in euro’s)

Academici Jaarinkomen Maandsalaris Uurloon
1 Tandheelkunde 102.123 7.500 49,01
2 Automotive and marine technology 100.863 5.011 31,59
3 Finance 100.372 6.114 36,77
4 Econometrie 90.086 6.267 39,10
5 Embedded systems 88.176 4.652 30,18
6 Fiscale economie 85.862 5.050 33,94
7 Geneeskunde 85.615 6.252 43,02
8 Economie 83.852 5.422 33,37
9 Accounting and Control 83.587 5.626 34,03
10 Techniek, management en beleid 83.550 5.342 33,08
Alle academici 64.614 4.406 29,77

Bron: Studie & Werk 2021, EW/SEO Economisch Onderzoek

Van de hbo’ers hebben afgestudeerden van de opleidingen tot maritiem officier het hoogste jaarinkomen: 78.264 euro. Ook de afgestudeerden van de opleiding hydrografie – kenners van de zee en zeebodem – worden tot dit studiecluster gerekend. Voor aankomend studenten die veel geld verdienen belangrijk vinden: kies techniek, want de top-10 voor hbo’ers bestaat uitsluitend uit bètastudies.

Hoog inkomen – hbo

Jaarinkomen, maandsalaris en uurloon na tien jaar (mediaan in euro’s)

Hbo’ers Jaarinkomen Maandsalaris Uurloon
1 Maritiem officier 78.264 4.987 27,66
2 Technische bedrijfskunde 69.804 4.668 28,21
3 Informatica 67.162 4.350 26,36
4 Engineering 66.372 5.094 30,37
5 Luchtvaart- en Scheepstechniek 66.078 4.439 26,27
6 Civiele techniek 65.722 4.245 26,04
7 Aviation 63.857 4.685 27,55
8 Lerarenopleiding Techniekvakken 63.731 4.301 27,83
9 Werktuigbouwkunde 61.713 4.299 26,18
10 Elektrotechniek 61.586 4.240 26,03
Alle hbo’ers 46.943 3.350 23,44

Bron: Studie & Werk 2021, EW/SEO Economisch Onderzoek

2. Welke studies leveren het minste op?

In de top-5 slechtst verdienende academici staan alleen alfa’s, met de archeologen op plek 1 met een mediaan jaarinkomen na tien jaar van 40.060 euro.

In de overzichten hierboven en hieronder staan ook de uurlonen vermeld. Pedagogen verdienen per uur niet opvallend laag, maar op ewmagazine.nl/bestestudies is na te gaan dat 39 procent van de afgestudeerden van de masteropleiding pedagogische wetenschappen na tien jaar drie dagen of minder per week werkt.

Laag inkomen – universiteit

Jaarinkomen, maandsalaris en uurloon na tien jaar (mediaan in euro’s)

Academici Jaarinkomen Maandsalaris Uurloon
1 Archeologie 40.060 3.050 21,15
2 Taalwetenschappen 41.070 3.194 24,66
3 Neerlandistiek 43.456 3.208 25,10
4 Kunst- en cultuurwetenschappen 44.035 3.096 23,19
5 Letterkunde 44.328 3.635 25,83
6 Pedagogische Wetenschappen 45.135 3.331 27,60
7 Theologie en Levensbeschouwing 45.825 3.384 28,30
8 Biologie 46.072 3.464 24,32
9 Mediastudies 46.271 3.600 23,39
10 Culturele antropologie 46.637 3.199 24,22

Bron: Studie & Werk 2021, EW/SEO Economisch Onderzoek

Traditiegetrouw staan hbo’ers afkomstig van creatieve studies in het overzicht van lage inkomens. In de top-10 met laagste inkomens vallen de pabo’ers op. Hun relatief lage salaris hangt er voor een groot deel mee samen dat zij (officieel) vaak in deeltijd werken en dus voor minder uren geld verdienen per maand.

Laag inkomen – hbo

Jaarinkomen, maandsalaris en uurloon na tien jaar (mediaan in euro’s)

Hbo’ers Jaarinkomen Maandsalaris Uurloon
1 Dans 26.937 2.390 19,66
2 Muziek 27.639 2.714 23,39
3 Creatieve therapie 30.703 2.391 21,61
4 Kunstacademie 31.009 2.538 20,21
5 Toneel 32.106 2.645 22,29
6 Logopedie 33.308 2.305 23,44
7 Huidtherapie 34.581 2.147 19,38
8 Voeding en diëtetiek 34.598 2.586 21,73
9 Leraar basisonderwijs (Pabo) 34.768 2.591 22,89
10 Sociaal pedagogische hulpverlening 36.057 2.700 21,47

Bron: Studie & Werk 2021, EW/SEO Economisch Onderzoek

3. Welke starters gingen er het meest en het minst op vooruit?

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de maandlonen van starters per opleidingsrichting weergegeven. Alle afgestudeerden die hun studie afrondden in 2019 en van wie het salaris een jaar later werd gepeild, zijn erop vooruitgegaan. Van de academici gingen vooral de gamma’s en afgestudeerden van zorgstudies erop vooruit ten opzichte van hun voorgangers. Bij de hbo’ers springen ook de zorgmedewerkers eruit.

Salarissen

Maandloon werkenden (naar afstudeerjaar)

Bron: Studie & Werk 2021, EW/SEO Economisch Onderzoek

4. Welke factoren beïnvloeden het salaris?

Hoewel vaak anders wordt beweerd, worden kansen op de arbeidsmarkt en dus ook de hoogte van het inkomen verklaard door de gevolgde opleiding.

Uit de analyse van EW en SEO Economisch Onderzoek blijkt dat er ook nog een aantal andere factoren samenhangen met het salaris. Vaak zijn dat factoren waarop afgestudeerden zelf weinig invloed hebben.

Zo verdienen vrouwen na tien jaar minder dan mannen. En dat geldt ook voor afgestudeerden met een niet-westerse migratieachtergrond.

Alumni die op kamers woonden, verdienen na tien jaar iets meer dan wie studeerde vanuit het ouderlijk huis. En een relevante bijbaan tijdens de studie vergroot ook de kans op een hoog salaris.

Opvallend is dat er weinig samenhang is tussen het inkomen van de afgestudeerden en het opleidingsniveau van de ouders. Alleen alumni van wie de ouders een opleiding op mbo-3-niveau of lager volgden, verdienen iets minder dan de rest.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.