kennis

Welke middelbare scholen brengen leerlingen op een hoger niveau?

01 maart 2017Leestijd: 2 minuten

Vandaag moeten alle basisscholen de leerlingen in groep 8 een advies voor voortgezet onderwijs hebben gegeven. Wordt het vwo, havo of een van de leerwegen binnen het vmbo? Het advies is van groot belang voor de schoolcarrière van leerlingen en de loopbaan daarna. Niet alle middelbare scholen slagen er even goed in om hun leerlingen op het adviesniveau van de leerkrachten op de basisschool te houden.

kaartjeVergelijk hier alle scholen met vmbo, havo en vwo

In het Elsevier-onderzoek Beste scholen – een hulpmiddel voor ouders bij het kiezen van een geschikte school – weegt de onderwijspositie van leerlingen in leerjaar drie mee. Scholen krijgen een hogere score als zij naar verhouding meer leerlingen op een trede hoger brengen dan op een trede lager dan het schooladvies.

Beoordeling
Ongeveer driekwart van de leerlingen krijgt een plekje in een klas op het niveau uit het schooladvies, een klein deel begint onder of boven het adviesniveau. Het lukt scholen niet altijd om leerlingen op dat adviesniveau te houden. Sommige scholen slagen daar beter in dan andere. Voor een verstandige schoolkeuze is het raadzaam om te bekijken hoe scholen in de buurt op dit onderdeel scoren. De schoolsoort op het diploma is immers belangrijk bij het kiezen van een vervolgopleiding of het vinden van een baan.

Naast de onderwijspositie vergelijkt Elsevier scholen ook op het aandeel zittenblijvers in de onderbouw, het percentage leerlingen dat zijn diploma haalt en het percentage dat in de bovenbouw overgaat naar een volgende klas van dezelfde schoolsoort dan wel een lagere of hogere schoolsoort. Ook de examenresultaten tellen mee voor het eindoordeel.

Schooladvies leidend
Het schooladvies krijgen ouders schriftelijk. Het is een van de belangrijkste documenten in de schoolcarrière van leerlingen sinds het advies in 2015 leidend werd bij de plaatsing van leerlingen. Leerkrachten bepalen hun advies op basis van observaties in de klas en de resultaten op vorderingen en resultaten die onder meer in het ‘leerlingvolgsysteem’ worden bijgehouden. De zogeheten ‘Eindtoetsen’ die scholen tussen 18 april en 12 mei afnemen, kunnen het advies hooguit nog iets naar boven bijstellen. Niet naar beneden.

Met het schooladvies kunnen ouders hun kind definitief aanmelden voor een school. Scholen mogen een leerling alleen weigeren als er geen plek meer is of als de visie van de ouders botst met de visie of de geloofsovertuiging van de school en er geen openbare school in de buurt is.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.