Hilde Wendel en Mauk Bresser

JOVD: ‘Verplicht vrouwenquotum is doorgeslagen diversiteitsdenken’

23 november 2020Leestijd: 4 minuten

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) pleit voor een verplicht vrouwenquotum voor de top van het bedrijfsleven. Geen goed idee, schrijven Hilde Wendel en Mauk Bresser van de liberale politieke jongerenorganisatie JOVD in een ingezonden opiniestuk. Positieve discriminatie is ook discriminatie.

Hilde Wendel is voorzitter en Mauk Bresser is politiek commissaris van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD). De JOVD is gelieerd aan de VVD, maar onafhankelijk wat betreft politieke standpunten.

 

Dit is een artikel van EW Podium. Daarop publiceert de redactie van EW elke week meerdere artikelen van jonge schrijvers, die vanuit hun eigen onderzoek, expertise of werkervaring willen bijdragen aan het publieke debat.

Het komende wetsvoorstel van minister Dekker over het verplicht stellen van een vrouwenquotum voor de top van het bedrijfsleven voldoet volgens de Raad van State niet aan de Europese regelgeving voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Wanneer het kabinet besluit het wetsvoorstel alsnog door te zetten bestaat er een goede kans dat het niet overeind blijft bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De JOVD hoopt dat dit advies een einde maakt aan het doorgeslagen diversiteitsdenken in Nederland. De JOVD vindt dat het principe van de beste persoon op de beste plaats leidend moet zijn en verwerpt elke mogelijke vorm van positieve discriminatie. Iedereen heeft het recht om als individu te worden behandeld en niet te worden bestempeld als lid van een groep.

Raad van State plaatst vraagtekens

Het aankomende wetsvoorstel is gebaseerd op een eerder advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) dat door de Tweede Kamer is overgenomen. De SER adviseerde dat raden van commissarissen van grote bedrijven voor ten minste 30 procent uit vrouwen moeten bestaan. Wanneer daaraan niet wordt voldaan, worden alle nieuwe benoemingen van mannelijke commissarissen nietig verklaard.

De Raad van State heeft zich over het wetsvoorstel gebogen en komt met harde kritiek. Zo is er dus een grote kans dat het wetsvoorstel geen standhoudt doordat het strijdig is met Europese regelgeving. Daarnaast zet de Raad van State ook vraagtekens bij de sancties en of die bedrijven ook echt stimuleren om zich aan het quotum te houden.

Volgens de JOVD is het advies van de Raad van State kristalhelder en moeten het kabinet en de Tweede Kamer de conclusie trekken dat dit wetsvoorstel geen goed middel is om het zogeheten glazen plafond te doorbreken.

De beste persoon op de beste plaats

De JOVD ziet de positieve effecten van meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven, maar vindt dat het diversiteitsdenken in Nederland is doorgeslagen. De JOVD vindt het geen taak van de overheid om bij wet te bepalen hoe de raden van commissarissen van private bedrijven moeten zijn samengesteld. Dat is aan de bedrijven zelf.

Daarnaast zijn er sectoren waar nauwelijks vrouwen werken. Moeten die sectoren dan per se een vrouw in de top zetten alleen omdat zij een vrouw is? De JOVD blijft daarom altijd pleiten voor de beste persoon op de beste plaats en is principieel tegenstander van welke vorm van quota of positieve discriminatie dan ook.

De jonge liberalen vinden dat een diversiteitsaanpak zich moet baseren op het onderzoeken en eventueel veranderen van de factoren die bijdragen aan ondervertegenwoordiging van individuen met een bepaalde achtergrond in plaats van ze ertussen te forceren. Daarmee los je op de lange termijn niets op. Discriminatie los je niet op met discriminatie.

Oplossingen

Volgens de JOVD zijn er andere manieren om vrouwen in de top te krijgen dan een verplicht quotum. De JOVD vindt dat dit probleem bij de wortel aangepakt moet worden. Zo moeten we af van de traditionele manvrouwcultuur, zodat vrouwen meer ruimte voelen om zichzelf te ontwikkelen.

Daarnaast moet, zoals nu al gebruikelijk is, de mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerken de nieuwe norm worden. Dit biedt jonge stellen ademruimte om naast hun gezin ook allebei carrière te maken.

Tot slot vindt de JOVD dat het afgelopen moet zijn met het identiteitsdenken in Nederland. De verzuiling hebben we al lang en breed achter ons gelaten, maar toch blijven we mensen in hokjes plaatsen. Dit resulteert alleen maar in negatieve stereotyperingen en een drang naar sterke uitingen van die identiteit die past bij dat hokje. In een liberale samenleving moeten we mensen zien als individuen en niet als lid van een groep. Zo zijn er genoeg vrouwen die liever op eigen kracht worden gekozen in plaats van op basis van een, op medelijden gebaseerd, quotum.

Het is daarom de hoogste tijd om het identiteitsdenken af te zweren en mensen te beoordelen op hun kwaliteiten en niet op basis van hun geslacht, afkomst of geaardheid. Positieve discriminatie blijft discriminatie!

Wil jij een reactie geven op dit artikel? Discussieer mee! Stuur een reactie van minimaal 200 woorden naar [email protected]. Inhoudelijke reacties die voldoen aan de algemene fatsoensnormen worden geplaatst onder dit bericht. Zie voorwaarden.