Meeste Nederlanders zijn tegen ruimhartig asielbeleid

18 januari 2016Leestijd: 3 minuten

Het beeld dat Nederlanders in groten getale voorstanders zouden zijn van een ruimhartig asielbeleid klopt niet. Meer dan 70 procent van de Nederlanders vindt dat de overheid niet te genereus moet zijn bij het toekennen van een verblijfsvergunning.

Dit blijkt uit een studie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in vijftien Europese landen.

Gastvrijheid

In de afgelopen jaren steeg de gastvrijheid van Nederland richting asielzoekers wel. In 2002 was nog geen 10 procent van de Nederlanders voorstander van een ruimhartig asielbeleid. Nu ligt dat percentage op 27 procent.

Nog altijd veel minder dan in landen als Zweden (60 procent) en Polen (63 procent). De onderzoekers zeggen wel dat de onderzochte data stammen van voor de grote asielzoekersstroom en dat de percentages intussen vermoedelijk weer lager zullen liggen.

Over het algemeen, zo blijkt uit een rapport, zijn mensen met een hoger inkomen en dito opleidingsniveau ruimhartiger richting asielzoekers, maar de verschillen zijn minder groot dan gedacht.

Van de mensen met een middelbare opleiding (MBO) vindt minder dan 40 procent dat de overheid veel asielzoekers moet opnemen. Bij mensen met een lage opleiding ligt dit percentage net boven de 40 procent en bij mensen met een hoge opleiding net onder de 50 procent.

Gastvrij Zweden

Zweden voert bijna alle lijstjes aan als het gaat om het binnenhalen van asielzoekers en migranten. Ook als het gaat om moslimmigranten vindt meer dan 80 procent van de Zweden dat asielzoekers met een moslimachtergrond welkom zijn.

Een groot contrast met Tsjechië waar net iets meer dan 10 procent van de inwoners moslims welkom heet. Nederland scoort met 52 procent in de middenmoot.

De associatie tussen migranten en criminaliteit wordt het meeste gemaakt in Oostenrijk. Hier vindt bijna 75 procent dat door migranten de criminaliteit in het land erger wordt. Nederlanders en Zweden zijn iets milder, maar er is geen land waar gedacht wordt dat de komst van migranten geen negatief effect heeft op de veiligheid in het land.

Dat is anders als het gaat over het culturele leven in een land. In Zweden denkt meer dan 70 procent dat de komst van migranten goed is voor het culturele leven. In Nederland ligt dat percentage op 60 procent. Tsjechië scoort hier met 40 procent wederom veel lager dan de rest van de Europese landen.

Meer vertrouwen

De onderzoekers van het SCP trekken de conclusie dat de mensen in welvarende landen doorgaans meer vertrouwen hebben in de democratie en in elkaar, meer tevreden zijn en ook ruimhartiger zijn richting asielzoekers. Nederlanders geven hun eigen democratie een 6, Zwitsers een 7,5, maar Slovenen een 3-.

Over het algemeen zijn Nederlanders blij met hun leven. Ze geven hun leven een 8-. Denen zijn met een 8,5 het meest tevreden, terwijl Esten met een 6,5 het meest negatief zijn.

Blij met migranten?

Is een land beter af na de komst van migranten? In Zweden weet 70 procent dat zeker, Nederland is met 55 procent verdeeld, terwijl ze er in Tsjechië (40 procent) helemaal niets van geloven.

De resultaten van dit onderzoek (data uit 2014) zijn overigens alweer gedateerd, aangezien de migratiestroom in 2015 exponentieel toenam en de publieke opinie zeer waarschijnlijk ernstig heeft beïnvloed.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.