SCP: Nederlander ligt niet wakker van verschil in vermogen

11 december 2014Leestijd: 2 minuten

Uit een enquête blijkt dat Nederlanders geen moeite hebben met mensen die veel geld hebben, zolang dat geld maar op een ‘eerlijke’ manier is verdiend.

Grote verschillen in inkomen worden als onrechtvaardiger ervaren dan grote verschillen in vermogen. Dit schrijft RTL Nieuws op basis van de resultaten van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De enquête werd gehouden onder bijna drieduizend Nederlanders.

‘Nivelleringsgoeroe’

De Franse econoom Thomas Piketty, voormalig adviseur van de Franse Parti Socialiste en een fervent voorstander van nivellering, schetst in zijn boek Kapitaal in de 21e eeuw de gevaren van een rijke klasse die haar positie door vererving bestendigt en uitbouwt.

Piketty kwam in november naar Nederland om op uitnodiging van GroenLinks de financieel specialisten van de Tweede Kamer toe te spreken. Daarnaast werd hij geïnterviewd in poptempel Paradiso en gaf hij een gastcollege op de Universiteit van Amsterdam.

Profvoetballer

Maar Nederlanders lijken zich toch niet in zijn argumenten te kunnen vinden. De resultaten laten zien dat het oordeel of het wel of niet rechtvaardig is dat iemand veel geld heeft afhangt van de manier waarop het vermogen is vergaard. De overgrote meerderheid heeft er geen moeite mee wanneer iemand door hard te werken, slim zakendoen of een erfenis een groot vermogen opbouwt.

Dat ligt echter anders wanneer het om een rijke soapacteur of profvoetballer gaat. Dan vellen we een veel negatiever oordeel. Het opzetten en runnen van een succesvol bedrijf wordt als veruit de ‘eerlijkste’ manier gezien om een groot vermogen te vergaren, en het hebben van een carrière als profvoetballer als de minste.

Doemscenario

Volgens de resultaten van de SCP-enquête lijkt Piketty’s doemscenario dan ook niet op Nederland van toepassing. De nivelleringsgoeroe schetst een beeld van maatschappelijke onrust wanneer de verschillen in vermogen te groot worden. Vermogen groeit namelijk harder dan salarissen.

In Nederland zijn de vermogensverschillen groter dan de inkomensverschillen maar we lijken daar als land niet wakker van te liggen, zolang de rijken hun geld maar op een eerlijke manier verdiend hebben en dat niet ten koste gaat van de kleine man.

Nederlanders hebben er wél moeite mee wanneer rijke mensen in aanmerking zouden komen voor snellere of betere gezondheidszorg of meer politieke invloed kunnen uitoefenen. Het feit dat rijken beter kunnen wonen, vaker op vakantie kunnen gaan en toegang hebben tot beter onderwijs voor hun kinderen wordt als neutraal tot niet onrechtvaardig ervaren.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.