Elsevier Uw geld: bent u verzekerd voor schade door een aanslag?

07 november 2014Leestijd: 2 minuten

Door een speciale terrorismeclausule zijn particulieren verzekerd tegen schade als gevolg van terroristische aanslagen. Verzekeraars hebben hiervoor hun krachten gebundeld.

De angst voor een terroristische aanslag in Nederland is toegenomen, onder meer door de stijging van het aantal Nederlandse jihadstrijders die naar Syrië vertrekken.

Nederlanders die schade oplopen in eigen land of in het buitenland als gevolg van een terreuraanslag op bijvoorbeeld een metro- of treinstation, krijgen dat vergoed dankzij de terrorismeclausule die verzekeraars in 2003 gezamenlijk invoerden.

Aanleiding waren de aanslagen in New York op 11 september 2001. ‘Verzekeraars realiseerden zich dat door een aanslag zoals die in New York zo veel polissen worden geraakt, dat het de hele bedrijfstak aan het wankelen zou brengen,’ zegt Niek Bos, manager van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT).

Krachten

Dus bundelden de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hun krachten en richtten zij de NHT op. Inmiddels is 95 procent van de verzekeraars aangesloten bij de herverzekeringsmaatschappij.

Jaarlijks heeft de NHT een bedrag van maximaal 1 miljard euro tot haar beschikking. Een deel is afkomstig van de verzekeraars. Komen de schadeclaims van alle slachtoffers boven dat bedrag uit, dan krijgen zij een kleiner bedrag uitgekeerd op basis van een percentage dat voor iedereen gelijk is.

Volgens Bos heeft iemand recht op een uitkering in het geval van schade aan zijn huis of auto, maar ook bij het overlijden van een partner. ‘Eigenlijk alle type verzekeringen vallen onder de terrorismeclausule.

Denk aan de hypotheek-, ziektekosten- en levensverzekering,’ zegt Bos. De NHT definieert terrorisme als een aanslag – of een reeks van aanslagen – die wordt gepleegd met politieke, religieuze of ideologische doeleinden. ‘Van belang is wel dat de schade niet op andere gronden van dekking is uitgesloten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een burgeroorlog, muiterij of een gewapend conflict.’

Claim

Wie schade ondervindt als gevolg van een terreurdaad, kan een claim indienen bij zijn eigen verzekeringsmaatschappij. Die meldt de schadeclaim vervolgens bij de NHT.

Sinds de oprichting van de herverzekeringsmaatschappij in 2003 is er nog geen beroep gedaan op de NHT. ‘Nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp met de MH17 kregen een vergoeding van hun eigen verzekeraar,’ zegt Paul Koopman van het Verbond van Verzekeraars.

‘Verzekeraars bepalen van geval tot geval wanneer zij zelf een vergoeding uitkeren. Doorslaggevend is de totale som van de schadeclaims. Die moet behapbaar zijn voor een verzekeringsmaatschappij.’

De meeste schadepolissen hebben sinds de aanslag in New York een zogeheten molestclausule die stelt dat schade veroorzaakt door een terroristische aanslag niet wordt vergoed. In die gevallen moet de NHT bescherming bieden.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.