Bezwaar tegen de WOZ

21 februari 2013Leestijd: 2 minuten

Hoewel huizen minder waard worden gaan huiseigenaren ook dit jaar in de meeste gemeenten weer meer onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. Gemeentebestuurders verhogen de tarieven om de afnemende waarde van het onroerend goed binnen de gemeentegrenzen te compenseren, zodat de inkomsten van de gemeente niet dalen.

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) onder 409 gemeenten blijkt dat huiseigenaren 3,9 procent meer OZB gaan betalen, en dat is meer dan de stijging van de inflatie.

Wie minder belasting wil betalen, moet bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking die bij de meeste huiseigenaren rond deze tijd bezorgd wordt. Elk jaar maken de gemeenten een inschatting van de waarde van huizen. Dat gebeurt in het kader van de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Als het bezwaar gehonoreerd wordt, daalt de waarde van het huis en neemt in het kielzorg daarvan ook de hoeveelheid te betalen OZB af. De OZB is een percentage van de waarde van het huis.

Tarieven gemeente

Een aantal gemeenten heeft de tarieven fors verhoogd. De gemeente Gemert Bakel in Noord-Brabant laat de tarieven volgens Vereniging Eigen Huis met 86,7 procent stijgen, de gemeente Geldermalsen met 38,4 procent.

In andere gemeenten is juist sprake van een flinke daling: in het Zeeuwse Goes daalt de OZB met 13,2 procent, op Goeree-Overflakkee/Oostflakkee met 17,9 procent. Gemeenteraden mogen zelf de hoogte van de tarieven vaststellen.

Creativiteit loont

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking kan in veel gemeenten online door in te loggen op de gemeentelijke website met de DigiD-code. Op die manier kan ook het taxatieverslag bekeken worden.

Wie rechterlijke uitspraken bekijkt over bezwaren van huiseigenaren tegen WOZ-beschikkingen, ziet dat creativiteit loont. Elk argument dat tot de conclusie leidt dat de gemeente de waarde te hoog heeft ingeschat, kan effect hebben. De Waarderingskamer heeft nuttige algemene informatie per gemeente.

Aanvechten

Geluidsoverlast van vliegtuigen, uitzicht op een begraafplaats en hoogspanningskabels, om drie voorbeelden te noemen, drukken de waarde van een huis. Als de gemeente daar bij de taxatie geen rekening mee heeft gehouden, maakt de huiseigenaar een kans om de WOZ-beschikking met succes aan te vechten.

Gemeenten kunnen ook bij de taxatie zijn uitgegaan van de verkeerde referentiewoningen, om de waarde van een huis te bepalen. Zijn de andere huizen groter, hebben ze dakkapellen of een garage en het eigen huis niet? Meld dat in het bezwaarschrift.

Voorbeeldbrieven voor bezwaarschiften tegen de WOZ-beschikking vindt u hier.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.