economie

Komt eindfase formatie in zicht? Het lijkt er wel op

04 augustus 2017

De sociale partners (de werkgeversorganisaties en vakbonden) zullen na het reces aanschuiven om het sociaal-economische beleid te bespreken met de formatiepartijen. Mogelijk wordt zo een doorbraak geforceerd.

Dat meldt de Volkskrant  vrijdag.

Dat de voorzitters van werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV in gesprek gaan met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie betekent vermoedelijk dat een regeerakkoord aanstaande is. Het is gebruikelijk dat de lobbygroepen kans krijgen van zich te laten horen tijdens het formatieproces, maar mogelijk stuiten de organisaties nu op weerstand.

FNV weigert met werkgevers te praten over de versoepeling van het ontslagrecht. De vakbond zet zichzelf steeds verder buitenspel, schrijft Fleuriëtte van de Velde

Ruzie

Hoewel de organisaties – zoals de christelijke vakbond CNV – goed liggen bij de christelijke partijen CDA en CU, zijn D66 en VVD terughoudender. Het sociaal akkoord dat tijdens de vorige kabinetsformatie werd bereikt, kwam vooral door druk van de PvdA.

De organisaties gingen er eerst van uit dat er met smart werd gewacht op hun input. Maar de vakbonden lagen overhoop met de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Die laatste dreigde nog zelf met een sociaal plan te komen voor het kabinet.

Draagvlak

De vakbonden betichtten VNO-NCW er van ‘de polder onder water te zetten’. Het sociale akkoord van zowel de werkgevers- als werknemersorganisaties is een typisch Nederlands gebruik. Het pakket aan afspraken kan voor een breder draagvlak voor het kabinet zorgen.

Een uitnodiging bleef tot nu toe uit, waarschijnlijk omdat de formatiepartijen bepaald geen haast maken. Dat zowel D66 en VVD zeer terughoudend is over sociale afspraken met lobbyorganisaties, speelt waarschijnlijk ook mee.

D66 en de vakbonden

Toch is het vooral voor D66 belangrijk een overeenkomst te sluiten met de organisaties. Voor de progressieve, linkse partij in een overwegend rechtse coalitie, zou het dramatisch zijn als FNV er met de oppositiepartijen vandoor gaat. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, zal D66 naar verwachting meewerken aan de sociale afspraken.

Binnen de FNV was de afgelopen jaren een grote reorganisatie gaande. De vakbond heeft te kampen met kelderende ledenaantallen. Met nieuwe teams die zich richten op de problemen die voortkomen uit de flexibilisering van de arbeidsmarkt, moet de vakbond zich weer op de kaart zetten.

Onderdeel van die reorganisatie was het ‘apolitiek’ maken van de vakbond. Nu zowel De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau oproept tot hogere lonen, kan de organisatie toch veel bewerkstelligen.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.