economie

Door asielcrisis groeit aantal bijstandsontvangers

28 februari 2017Leestijd: 2 minuten

Het aantal bijstandsontvangers is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Het aantal personen met een bijstandsuitkering groeide vooral door de komst van asielzoekers en migranten.

De afgelopen jaren groeide het aantal bijstandsbewoners steevast. In 2016 kwamen er meer bijstandsontvangers bij dan in 2015: 18.000 mensen kwamen in de bijstand terecht, een toename van 4 procent. Eind december 2016 telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 467.000 bijstandsgerechtigden in Nederland.

Flinke toename allochtonen in bijstand

In 2015 kwamen er 14.200 nieuwe bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond bij, in 2016 kwamen 20.200 allochtonen in de bijstand terecht. In 2015 waren 10.000 van de 15.000 bijstandsontvangers gevluchte Syriërs. Bij autochtonen en westerse allochtonen steeg het aantal niet. De helft van de nieuwe bijstandsontvangers bestond eind 2016 uit asielzoekers, blijkt uit de cijfers van het CBS.

Veel Nederlandse organisaties maken zich al langer zorgen over de werkloosheid onder asielzoekers. Vooral de taalbarrière is een groot probleem. Ook blijkt dat een aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning in Nederlandse asielzoekerscentra werk weigert, omdat zij een deel van hun salaris moeten afstaan aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

In december sloeg de Sociaal-Economische Raad alarm over de tienduizenden asielzoekers die tijdens de migratiecrisis naar Nederland kwamen. Het optimisme van het kabinet dat deze nieuwkomers snel een baan vinden, is ongegrond: slechts 10 procent komt makkelijk aan een baan. De rest is aangewezen op de bijstand.

knipselcbs
Het aantal Nederlanders in de bijstand en het aantal bijstandsontvangers met een westerse migratieachtergrond neemt juist af Foto: CBS

Migranten zonder diploma vinden sneller baan

Het COA onderzocht in augustus samen met uitzendorganisatie Randstad hoe asielzoekers het beste aan werk kunnen komen. Uit een pilot bleek dat bijna driekwart van de asielzoekers geen baan vond binnen een half jaar. Ongeveer eenachtste van de asielzoekers vond een stageplek, terwijl minder dan 15 procent een vast contract kreeg aangeboden.

Opvallend is dat migranten zonder diploma’s sneller een baan weten te vinden. Hogeropgeleiden moeten grotere obstakels  zien te overwinnen. Ze hebben weliswaar diploma’s uit hun land van herkomst, maar in veel gevallen moeten ze in Nederland opnieuw naar school om die te verzilveren.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.