Afshin Ellian Afshin Ellian

Dreigende mislukking Afghanistan toont verval regering Obama

07 februari 2014Leestijd: 4 minuten

De Amerikaanse president Barack Obama is niet alleen impopulair bij de gewone bevolking, ook wordt hij gehaat door de Afghaanse elite. In Irak en Syrië is Obama mislukt. Nu dreigt Amerika dankzij hem ook Afghanistan te verliezen.

Het botert al een tijdje niet tussen de Verenigde Staten en Afghanistan. In 2001 werd Afghanistan bevrijd door de Amerikaanse en Britse strijdkrachten. De Verenigde Naties (VN), NAVO en de Europese Unie (EU) steunden deze aanval.

Opbouw

De Amerikaanse actie was legaal en legitiem. Na de bevrijding van de hoofdstad Kabul werd besloten om het islamitische terrorisme in Afghanistan te gaan bestrijden en de interim-regering van Afghanistan te assisteren met de opbouw van een levensvatbare staat. De Afghaanse president Hamid Karzai werd door de regering van president George W. Bush aangewezen als de persoon die de Afghanen kon verenigen.

Bij de eerste vrije verkiezingen in Afghanistan werd Hamid Karzai gekozen als de president van Afghanistan. Karzai is een Pashtun, net zoals de Taliban-strijders. De familie van Karzai had goede banden met het lokale CIA-station tijdens de Koude Oorlog. Ze vochten mee tegen de Sovjet-Unie. Karzai zelf had goede banden met Zalmay Khalilzad, die in de kring van vrienden van oud-president Bush zat.

Hij werd de speciale gezant van Bush in Afghanistan en later in Irak. Ook werd Khalilzad de ambassadeur van Amerika in de VN. Khalilzad steunde Karzai. De regering Bush kon het perfect vinden met de regering van Karzai.

Overlever

Hamid Karzai heeft in zijn leven een en ander meegemaakt. In opdracht van Burhanuddin Rabani, de toenmalige president van Afghanistan, werd hij gearresteerd op verdenking van contacten met de Taliban.

Terwijl ze hem aan het martelen waren, viel een Taliban-bom. In de chaos wist Karzai vluchten. Niet lang daarna hebben de Taliban zijn vader vermoord, wellicht in opdracht van Al-Qa’ida. Al een paar keer was Karzai doelwit van aanslagen, die hij telkens wist te overleven.

Macht

Sinds de Amerikaanse president Barack Obama aan de macht is, gaat niet goed tussen Karzai en Amerika. Obama probeerde bij de laatste verkiezingen Karzai uit de weg te ruimen. Uit Snowden-onthullingen blijkt dat de Amerikaanse regering daadwerkelijk heeft geprobeerd om de uitkomst van de verkiezingen in Afghanistan ten nadele van Karzai te beïnvloeden.

Karzai heeft dus genoeg persoonlijke redenen om de huidige Amerikaanse regering te wantrouwen. Maar dat is niet de hoofdreden waarom Karzai president Obama dwarszit. President Obama heeft namelijk besloten om dit jaar de meeste Amerikaanse soldaten uit Afghanistan terug te halen.

Er blijven commando’s, adviseurs en CIA-medewerkers om assistentie te verlenen aan de Afghaanse regering. Daarnaast gaan Amerika en de NAVO door met de strijd tegen Al-Qa’ida. Amerika heeft daarvoor een verdrag ontworpen. Na lange debatten is het Afghaanse parlement akkoord gegaan met dat verdrag. Maar Karzai wil dat verdrag niet tekenen.

Veiligheidspact

De secretaris-generaal van NAVO Anders Fogh Rasmussen denkt dat Karzai het verdrag niet gaat tekenen. Er is dus nu geen veiligheidspact dat de juridische basis moet vormen voor Amerika en voor de NAVO om in Afghanistan aanwezig te zijn.

Bovendien zet Karzai gebruikt nationalistische retoriek tegen Amerikaanse regering. Hij zegt zelfs dat Amerika onder leiding van Obama steun verleent aan de Taliban. Wat wil Karzai bereiken met zijn retoriek?

Marionet

In april worden in Afghanistan presidentverkiezingen gehouden. De nieuwe president van Afghanistan is wel gemachtigd om het veiligheidspact met Amerika en NAVO te gaan tekenen. Karzai wil kennelijk niet te boek staan als een willoze marionet van Amerika.

Maar dat is niet alles. Hij voerde in het geheim gesprekken met vertegenwoordigers van de Taliban. De onderhandelingen zijn mislukt, omdat ook Obama’s mensen gesprekken hebben gevoerd met de Taliban.

Daardoor werden Taliban in hun overtuiging gesterkt dat de Afghaanse regering niet zelfstandig van de Amerikanen kan en mag handelen. Karzai wantrouwt president Obama. Waarom?

Karzai denkt dat president Obama Afghanistan aan de ‘gematigde’ Taliban wil overdragen. Aanvankelijk werden in Washington ook de Egyptische Moslimbroeders als gematigde moslims aangeduid.

Oorlog

En de oorlog? Inderdaad gelooft nu niemand in een militaire overwinning in Afghanistan. Taliban vinden steun bij een overwegend deel van hun eigen taalgenoten. En zolang ze steun kunnen vinden bij een deel van de bevolking, zal de oorlogsvoering vruchteloos zijn.

Daarom denkt Karzai aan een zogeheten tweesporenpolitiek: militaire confrontatie waar nodig en onderhandelingen waar het kan. Zodra een volwaardig Afghaans leger is geformeerd, zal de situatie op lange termijn ten gunste van de Afghaanse regering veranderen.

Verbijstering

Het is verbijsterend om te zien hoe de regering van Obama de Afghaanse vrienden van Amerika heeft kunnen vervreemden van Amerika. Velen missen nu al de voormalige president Bush. De Amerikaanse president is niet alleen impopulair bij de gewone bevolking, ook wordt hij gehaat door de Afghaanse elite.

In Irak is Obama mislukt. In Syrië is Obama mislukt. Nu dreigt Amerika dankzij president Obama ook Afghanistan te verliezen.

Obama’s mislukking in Afghanistan zou dramatische gevolgen hebben voor de Afghaanse vrouwen en jongeren die de machtsovername door de Taliban vrezen.

De staat van verval en verwarring is  de beste omschrijving van Obama’s regering.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.