René van Rijckevorsel

Geen speciale asielbehandeling voor Afghaanse helpers graag!

17 mei 2013

De discussie over de strafbaarheidstelling van buitenlanders die zich illegaal in Nederland bevinden, is nog niet verstomd, of de volgende asielkwestie dient zich aan. Wat te doen met Afghanen die het Nederlandse leger bijstonden tijdens de missies in Kunduz en Uruzgan in Afghanistan?

Een deel van de Tweede Kamer, onder aanvuring van de ChristenUnie – een partij met groot geloof in de goedheid van de mens – wil dat de Afghanen die Nederland hielpen tot een uitzonderingscategorie gaan horen en in Afghanistan al een speciale asielbehandeling kunnen krijgen.

Hun veiligheid zou in het geding zijn, omdat ze door de Taliban gezien als verraders zouden kunnen worden beschouwd. Joël Voordewind van de ChristenUnie vindt het zelfs ‘een kille optie’ als Nederland deze Afghanen niet tegemoet komt.

Groepsbehandeling

Onzin, zo’n groepsbehandeling, zegt de VVD. De Afghaanse aanvragen moeten individueel worden getoetst. De PvdA-fractie bestudeert de kwestie nog.

Een groepsbehandeling voor de Afghaanse helpers is geen goed idee. Honderden Afghanen zullen zich in Nederland melden of bij de ambassade in Kabul. Nee, ze kunnen niet bewijzen dat ze hebben geholpen, maar ze zijn wel degelijk spion/bewaker/bediende of tolk geweest. Dat dat niet is geadministreerd door de Nederlandse krijgsmacht, nee, daar kunnen zij ook niets aan doen.

Srebrenica

Nederland heeft natuurlijk het trauma ‘Srebrenica’, de door Dutchbat bewaakte enclave die in 1995 werd overlopen door Servische Troepen. Onlangs is de staat naar de Hoge Raad gestapt nadat het gerechtshof had bepaald dat Nederland aansprakelijk is voor de dood van drie Bosniërs die werkzaam waren voor Dutchbat.

De Dutchbatmilitairen vielen onder de Verenigde Naties, maar de advocaat-generaal achtte Nederland aansprakelijk, omdat de VN direct na de val van Srebrenica geen controle uitoefenden over hen. De uitspraak van de Hoge Raad volgt op 6 september.

Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken (PvdA) wees er vrijdag bij BNR op dat de Afghaanse medewerkers nu in dienst zijn van de Duitsers en de Australiërs, niet van Nederland. Net als de VVD vindt hij dat Nederland geen speciale verantwoordelijkheid heeft voor de hele groep. Dat is een verstandige opstelling die zijn partijgenoten in de Kamer moeten volgen. Speciale behandeling lokt alleen maar misbruik uit.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.