Europese Unie

Wél gezamenlijk defensiebeleid, maar geen EU-leger

03 juni 2017

De Europese Commissie wil dat de EU-lidstaten nauwer gaan samenwerken op het gebied van defensie. Woensdag presenteert Brussel drie scenario’s voor het uitbreiden van de militaire macht van de EU. Over de mogelijkheid van een EU-leger wordt echter niet gesproken.

Volgende week woensdag presenteert de Europese Commissies drie scenario’s voor de toekomst van de EU op het gebied van defensie. Ook wil de Commissie een wetsvoorstel indienen voor een gezamenlijk wapenprogramma voor EU-landen, dit moet worden gefinancierd met geld van de Europese Unie. Voor uiteindelijk 1 miljard euro per jaar zou de EU wapens en wapentechnologieën gaan ontwikkelen. Dat meldt de Volkskrant.

Wereld minder veilig

De reden is volgens de Commissie de afnemende veiligheid in de wereld. ‘Vrede en veiligheid in Europa zijn niet langer gegarandeerd in een wereld waar grote en minder grote machten zich opnieuw aan het bewapenen zijn, waar terroristen toeslaan in het hart van Europese steden en cyberaanvallen toenemen,’ zegt de Europese Commissie.

Hiermee wordt door de EU gezinspeeld op een alternatief voor de NAVO. Bij het bezoek van Trump aan de NAVO in Brussel, liet hij zich ondubbelzinnig uit over de bijdrage van andere landen: die moeten voortaan gewoon meebetalen.

Gordels om: totale euro komt eraan, schrijft Jelte Wiersma

Opvallend is dat in elk van de drie scenario’s met geen woord wordt gerept over het instellen van een Europees leger. Wel wordt bij de drie scenario’s een trend ingezet die bekend is: ook in het minst ambitieuze scenario wil de Europese Commissie dat de lidstaten nauwer gaan samenwerken.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.