Lezersvragen

Bankafschrift bewaren bij papieren schenking?

21 juni 2018

In het artikel ‘Voorkom erfelijke bloopers’ in ­Elsevier Weekblad (26 mei) lees ik dat je bank­afschriften goed moet bewaren bij een schenking op papier. Ik zou graag weten over hoeveel jaren de fiscus die kan opeisen. W.V., Twello

Het antwoord wordt gegevens door prof.mr.dr. Bernard Schols, hoogleraar successierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen:

‘Wie in zijn nalatenschap een papieren schenking als aftrekpost voor de erfbelasting wil gebruiken, moet niet alleen jaarlijks daadwerkelijk over het schuldig erkende bedrag 6 procent rente hebben betaald, maar moet dit ook kunnen aantonen. Dus niet alleen betalen, maar ook bewaren.’

‘Op het aangifteformulier voor de erfbelasting is in de kantlijn bij de vraag ‘Heeft hij over deze schenkingen jaarlijks een rente van minimaal 6 procent betaald?’ dan ook duidelijk te lezen: ‘Ja. Stuur een kopie van de betalingsbewijzen, bijvoorbeeld bank­afschriften, mee met de aangifte.’

Betalingsbewijzen goed bewaren

Realiseer u dat de balans pas wordt opgemaakt bij overlijden en gebaseerd is op de situatie vóór het overlijden. Over deze perio­de tot overlijden geldt: ‘een beetje genot, is ook genot’ en dit genot moet door het betalen van rente worden voorkomen.

Het is dus verstandig om de betalings­bewijzen over de hele periode goed te bewaren. Uiteindelijk moet u niet de Belastingdienst, maar de rechter overtuigen.’

Lees ook eerder gestelde lezersvragen.