Raad van State

‘Lasten ná Rutte III met 7 miljard omhoog’

04 november 2017

‘De zorgen zijn voor morgen’ was in financieel en fiscaal opzicht misschien een beter motto voor Rutte III geweest dan het huidige ‘Vertrouwen in de toekomst’. Op de lange termijn kunnen de lasten flink stijgen.

De Raad van State is kritisch over de financiële plannen van het kabinet. Het adviesorgaan waarschuwt voor flink oplopende lasten voor burgers en bedrijven in de jaren dat Rutte III alweer geschiedenis is, tot circa 7 miljard euro.

NIEUW!

Meld u hier gratis aan voor de Elsevier Weekblad Belasting Update, de wekelijkse nieuwsbrief met het laatste fiscale nieuws, analyses, achtergronden en commentaren. Elke vrijdag in uw postvak.

Naar voren halen

De truc die Rutte III uithaalt, is inmiddels wel bekend. Het kabinet haalt toekomstige lastenverlichting haar voren en deelt dat geld de komende jaren alvast uit.

Volgens de Raad van State telt de lastenverlichting die bij de invoering van het tweeschijvenstelsel hoort, op tot 6,4 miljard euro in 2021.

In de jaren daarna lopen de lasten door andere maatregelen weer stapje voor stapje op. Voor gezinnen gaat het volgens de Raad van State om 1,9 miljard euro. Ook de lastenverlichting voor het bedrijfsleven is ‘op lange termijn 1,8 miljard euro kleiner dan in 2021’.

Klimaatbeleid

Daar komt de al eerder ingecalculeerde ‘forse oploop van de heffingen in het kader van het klimaatbeleid’ bovenop. De extra belasting op de energierekening, bedoeld om alternatieve energie te financieren, bijvoorbeeld, loopt op van 0,4 miljard in 2021 tot 3,3 miljard euro structureel.

Na 2021 lopen de lasten daardoor stapsgewijs met 7 miljard euro op. Die lastenverzwaring treedt op ‘in een periode dat de kosten van het ambitieuze klimaatbeleid zich in toenemende mate laten voelen’, schrijft de Raad van State. Die vindt dat het kabinet de kosten daarvan ‘scherper in beeld’ moet brengen.

Bezuinigen

Eerder werd al duidelijk dat door het beleid van Rutte III de overheidsfinanciën op de lange termijn verslechteren. Het houdbaarheidsoverschot slaat daardoor om in een tekort.

‘Op enig moment in de toekomst zijn uitgavenverminderingen of inkomstenverhogingen nodig met een omvang van circa 3 miljard euro,’ schrijft de Raad van State.

Het Centraal Planbureau (CPB) becijferde al dat het fiscaal beleid van het nieuwe kabinet niet tot nieuwe banen leidt.

Wellicht ook interessant voor u: Geen vlaktaks voor AOW’ers

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.