Belastingen

Nieuw kabinet schrapt dividendbelasting

09 oktober 2017

Het nieuwe kabinet heeft de dividendbelasting per 2019 geschrapt om meer buitenlandse bedrijven naar Nederland te halen. Er komen maatregelen om misbruik en belastingvlucht tegen te gaan.

Bedrijven betalen op dit moment 15 procent belasting over het dividend dat zij uitkeren aan hun aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen de ingehouden belasting later verrekenen met hun aanslag.

Vooral minder administratieve lasten

Er gelden nu al verschillende inhoudingsvrijstellingen en speciale regelingen waardoor de meeste bedrijven per saldo geen last hebben van de belasting op uitgekeerd dividend. Een afschaffing betekent daarom vooral een administratieve lastenverlichting.

Alleen lichamen die niet in Nederland belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, hebben financieel voordeel van de afschaffing omdat zij buiten de speciale regelingen vallen.

Er zijn voor de dividendbelasting ook een aantal regels bedacht om te voorkomen dat er helemaal niemand belasting betaalt. Deze maatregelen blijven bestaan: er wordt wel geheven in misbruiksituaties en bij uitkeren van dividend naar landen met een zeer laag belastingtarief.

Compensatie

De afschaffing van de dividendbelasting gaat het kabinet jaarlijks 1,4 miljard euro kosten. Het verlies aan belastingopbrengsten wordt gecompenseerd door andere maatregelen voor bedrijven, zoals milieuheffingen en een beperking van renteaftrekmogelijkheden. Uiteindelijk worden de lasten voor bedrijven wat verhoogd.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.