Zzp'ers

Nieuwe poging tot reparatie zzp-drama

10 oktober 2017

Het komende kabinet heeft al duidelijk gemaakt hoe de regels voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zullen worden aangepast.

De ‘nieuwe’ regels om schijnzelfstandigheid tegen te gaan zijn tot nu toe niet in werking getreden omdat zij alleen tot meer onzekerheid leiden bij zzp’ers en hun opdrachtgevers. Staatssecretaris Wiebes van Financiën (VVD) liet daarom onderzoek doen naar alternatieven.

Het nieuwe kabinet gaat een aantal van de voorgestelde alternatieven, zoals toetsen aan een minimum uurloon, doorvoeren.

Een opsomming van de maatregelen die in het vat zitten, met een verwijzing naar de plannen uit het onderzoek:

Minimum uurloon

Een opdrachtnemer/zzp’er moet minimaal een uurloon tussen de 15 en 18 euro ontvangen om niet in dienstbetrekking te zijn bij de opdrachtgever.

Net als bij het voorgestelde ‘rechtsvermoeden van dienstbetrekking‘ wordt er ook gekeken naar de tijdsduur van de opdracht, die mag bij een laag loon niet langer zijn dan drie maanden. Ook mag de zzp’er met een laag loon geen ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ verrichten, hij mag niet feitelijk in de plaats komen van een werknemer.

Opdrachtgeversverklaring

Hierbij komt de webmodule van de ‘Beschikking geen loonheffingen’ (BGL), de nooit ingevoerde voorloper van de Wet DBA, terug. Voor de zogenoemde OSA (Oordeel over de status van een arbeidsrelatie) moet echter de opdrachtgever, en niet de opdrachtnemer, online vragen beantwoorden om zekerheid te krijgen over de arbeidsrelatie.

De OSA zou de meeste modelovereenkomsten overbodig maken. Het laten beoordelen van overeenkomsten door de Belastingdienst blijft echter mogelijk.

Keuze om buiten de heffing te vallen

Bij deze ‘opt-out’ kan schriftelijk worden vastgelegd dat er voor de opdracht geen belasting en premies zijn verschuldigd. Er wordt gekeken naar het uurtarief (75 euro of meer) in combinatie met de duur van de opdracht (maximaal een jaar).

Verduidelijking begrip gezagsverhouding

Er wordt toegelicht wanneer er nu precies sprake is van een gezagsverhouding, zodat de opdrachtnemer/zzp’er en de opdrachtgever weten waar zij aan toe zijn.

Gelijk brutoloon

Bedrijven moeten werknemers en opdrachtnemers (zzp’ers) die hetzelfde werk doen, ook hetzelfde gaan belonen. Een zzp’er moet hetzelfde brutoloon krijgen als er voor een werknemer wordt betaald.

Arbeidsongeschiktheid

Er was in bepaalde voorstellen opgenomen dat de zelfstandigen zich verplicht zouden moeten verzekeren voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Een dergelijke verplichting gaat er blijkbaar niet komen. Het kabinet gaat er wel bij verzekeraars op aandringen dat er een goedkope verzekeringsmogelijkheid komt voor zzp’ers.

Controle

In het eerste jaar na de invoering van de aanpassingen zal de Belastingdienst niet meteen boetes opleggen, maar de opdrachtnemer en opdrachtgever vooral voorlichten.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.