#Academisch

Fathers of the Nation: Blanke mannelijkheden en vaderschap in hedendaagse Amerikaanse televisieseries (2001-2015)

20 januari 2018Leestijd: 3 minuten

Het politieke discours van de Verenigde Staten kent een lange traditie in het gebruik van retoriek over familie en familiewaarden. Termen zoals ‘Founding Fathers’, ‘Homeland Security’ en ‘Daddy Trump’ illustreren deze tendens.

Sandra Becker, MA – Rijksuniversiteit Groningen

Kwalitief goede dramaseries, door Dean J. Defino gekarakteriseerd als het meest vooraanstaande verhalende medium van onze tijd, centreren zich vaak rond families en hun blanke mannelijke familiehoofden, waaronder seriemoordenaars (Dexter), meth-producerende leraren (Breaking Bad), brandweerlieden (Rescue Me), overlevenden van een zombie apocalypse (The Walking Dead), of callboys (Hung).

Door gebruik te maken van Raymond Williams’ concept van gevoelsstructuren, betoog ik in mijn promotieonderzoek dat deze series zowel voortkomen uit als reflecteren op een vergelijkbare emotionele, culturele tijdsgeest in Amerika. Deze tijdsgeest is kenmerkend voor de huidige crisisperiode die sterk getekend is door de aanslagen op 11 september 2001 en de kredietcrisis, maar maakt tevens deel uit van een cyclus van nostalgische gevoelens in periodes van verandering en onzekerheid.

Mijn project combineert benaderingen uit de cultuurwetenschappen, genderstudies, en Amerikaanse cultuurgeschiedenis en methodes uit de film- en televisiewetenschappen.

Door te analyseren hoe heteroseksuele blanke vaders een centrale rol spelen in
hedendaagse Amerikaanse dramaseries, worden ideeën en idealen geïdentificeerd die zichtbaar zijn in de vertolkingen van blanke mannelijkheden en vaderschap in de verschillende series. Vervolgens worden deze waarden, ideeën en idealen in de context van de langere Amerikaanse cultuurgeschiedenis geplaatst.

Dit project heeft dus de doelstelling de symbolische waarde van vaderschap binnen de Amerikaanse cultuurhistorische en politieke context in zowel het verleden als heden vanuit een trans-Atlantisch perspectief te onderzoeken. Hiermee wil het een bijdrage doen aan het begrip van hedendaagse culturele en politieke trends van nostalgie ten aanzien van strenge patriarchale autoriteit. Dit is niet alleen waarneembaar in de Verenigde Staten, maar in de gehele Westerse wereld, waaronder ook in Nederland. Per slot van rekening was het de senator van Ohio en de 29e Amerikaanse president van Nederlandse afkomst, Warren G. Harding, die de term ‘founding fathers’ introduceerde en aan de populariteit van de term heeft bijgedragen.

English

Fathers of the Nation: White Masculinities and Fatherhood in Contemporary U.S.-American Television Series (2001-2015)

From Founding Fathers to Homeland Security and Daddy Trump – U.S. political
discourses have a long tradition of relying on the rhetoric of family and family values. Quality TV drama series – the ‘pre-eminent narrative medium of our time’ (Dean J. DeFino) – have likewise been dominated by portrayals of families and their white patriarchs, whether they be serial killers (Dexter), meth-cooking teachers (Breaking Bad), firefighters (Rescue Me), zombie apocalypse survivors (The Walking Dead), or callboys (Hung).

Drawing upon Raymond Williams’ concept of the ‘structure of feeling’, I argue in my dissertation project that these series operate and reflect on a similar affectively experienced cultural zeitgeist in the United States – which is at once characteristic of this troubled period marked by the gendered twin crises of 9/11 and the Great Recession, but also forms part of a continuing, cyclic nostalgic desire in times of change and uncertainty.

Located at the interstices of gender, racial, family and class identities, my project
combines approaches from Cultural Studies, Gender Studies, and American Cultural History with research and methodologies from Film and Television Studies. By analyzing the straight, white father protagonists of a corpus of selected recent American television drama series, it seeks to identify values and idea(l)s mobilized in the portrayals of white masculinity and fatherhood in the individual shows, on the one hand, and to explore how these values and idea(l)s can be read against the longer cultural history of the United States, on the other.

By exploring the symbolic value of fatherhood in the U.S. cultural historic and political context – present and past – from a transatlantic perspective, the project seeks to contribute to the understanding of current cultural and political trends of nostalgia for strong patriarchal authority, which can not only be observed in the U.S., but more broadly in the Western world, including the Netherlands. In the end, it was the Ohio senator and 29th Dutch descendant U.S. president, Warren G. Harding, who coined and popularized the term founding fathers.