Afshin Ellian Afshin Ellian

Overheid laat radicale moslims bepalen wie wat mag zeggen

26 november 2014Leestijd: 4 minuten

Na bedreigingen van radicale geloofsgenoten besloot een kritische imam te stoppen met preken. Waarom treden politie en justitie niet harder op? Tijd voor een ophokplicht van jihadisten.

Het Nederlandse contraterrorisme heeft zijn eerste grote nederlaag geleden in het tijdperk van Islamitische Staat. Dagblad Trouw meldde dat de Amsterdamse jongerenimam Yassin Elforkani tijdelijk is gestopt met preken.

Dat doet hij omdat hij wordt bedreigd door extremistische geloofsgenoten. Daarvoor zijn er kennelijk ook nog concrete aanwijzingen. Elforkani is woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), en wordt al geruime tijd bedreigd.

Elforkani neemt ferme standpunten in tegen Islamitische Staat (IS) en andere vormen van islamitisch terrorisme.

Verrader

Trouw meldt dat de bedreigingen van radicale moslims aan het adres van Elforkani een jaar geleden begonnen. Zijn bedreigers zien de imam als geloofsverrader en afvallige omdat hij jongeren oproept om niet naar Syrië en Irak af te reizen voor de jihad, meldde de krant.

Elforkani neemt deel aan het publieke debat in zijn hoedanigheid van imam en als woordvoerder van het CMO.

Liefhebbers van de radicale islam bedreigen hem door hem kafir te verklaren. Met zo’n takfir-verklaring wordt iemand tot ongelovige verklaard – voor een jihadist reden genoeg om hem te doden.

Tegengeluid

Bijna alle jihadistische groepen worden gecategoriseerd als takfiri-bewegingen. Terecht zegt Elforkani: ‘Iedereen die een beetje verstand heeft van de theologie van jihadisten weet wat ze kunnen bedoelen met “een kafier met wie het slecht kan aflopen”. Ze zeggen dat je gedood mag worden. Al hoop ik natuurlijk dat ze het niet zo bedoelen.’

Wat Elforkani nu overkomt, is niet verrassend. Radicale moslims zien het tegengeluid als een bedreiging. Niet alleen PVV-leider Geert Wilders, maar ook een gelovige moslim die kritiek heeft op de jihadisten, kan doelwit worden van terroristen. Dat is niet langer een onbekend fenomeen.

Grote nederlaag

Waarom stopt Elforkani met preken? Waarom stopt hij met het publieke debat? Elforkani zegt in Trouw van de politie te hebben vernomen ‘dat het beter zou zijn als hij een tijdje minder actief is’.

Sinds drie weken laat hij daarom verstek gaan in de Utrechtse Omar al-Farouq-moskee.

Dit is ongelooflijk. Vooralsnog ga ik ervan uit dat de politie hem inderdaad het advies heeft gegeven om te stoppen met preken. De terrorist eist een preekverbod en de politie honoreert dit. Hiermee lijdt het contraterrorisme een grote nederlaag.

Monddood

Een tijdje geleden legde hoogleraar David Pinto in een mooi artikel in Trouw uit dat de islam toe is aan hervorming. Maar hoe? Critici en hervormers van de islam worden met de dood bedreigd.

En al die bedreigingen moeten serieus worden genomen, omdat de jihadisten hebben aangetoond dat ze bereid en in staat zijn andersdenkenden te doden. Wanneer ook een overheidsorgaan het advies uitbrengt om in geval van bedreigingen vanuit jihadistische hoek te zwijgen, blijft geen enkele ruimte meer voor debat en dialoog.

Een belangrijk aspect van de vrije samenleving wordt daarmee monddood gemaakt. Dat was niet de bedoeling.

Dienaren

In de strijd tegen het terrorisme was al consensus bereikt over het beveiligen van personen en ruimtes waar debatten worden gevoerd: de lezingen moeten doorgaan, de boeken moeten worden uitgegeven, et cetera. Bestaat deze consensus nog steeds?

Terwijl dezelfde overheid burgers vraagt om stelling te nemen tegen het islamitische terrorisme. Het schijnt dat de overheid zichzelf en haar dienaren wel wil beveiligen. Maar de burgers waarvoor deze overheid in het leven is geroepen, hoeven niet te worden beveiligd.

Als dit het standpunt van de overheid is, is het geweldmonopolie van de Nederlands staat kennelijk relatief. Want de staat erkent dan de facto dat het geweldmonopolie ook bij de terroristen berust.

Optreden

Ga ik nu te ver? Nee, hoe moet ik anders het inwilligen van het preekverbod, ingesteld door de jihadisten, interpreteren?

Het is de taak van PvdA-minister Lodewijk Asscher (Integratie) om op te treden ter bescherming van andersdenkenden. Het zou Asscher sieren als hij de bedreigde imam en alle andere bedreigden bij zich zou roepen en hen verzekert dat in de strijd tegen het terrorisme niet alleen Kamerleden of ministers, maar ook de bedreigde burgers worden beschermd.

Ja, minister Asscher, u riep ons op om de radicale islam te bestrijden. Die arme imam heeft slechts gehoor gegeven aan de oproep van politiek en samenleving.

Analyse

De politie had de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in het geval van Elforkani moeten benaderen met de vraag om een risico- en dreiganalyse te maken. Daarna, in geval van een dreigend terroristisch gevaar zouden veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen.

De politie had tegen Elforkani moeten zeggen: gaat u gerust door met uw activiteiten, wij zullen u beveiligen en optreden tegen de jihadisten. Heeft hier wellicht het veiligheidssysteem niet gewerkt?

Ophokplicht

Het stelsel van bewaken en beveiligen dient niet zozeer de bedreigde personen, maar de rechtsstaat. De rechtsstaat moet worden bewaakt door het geweldmonopolie te handhaven, door te verhinderen dat iemands recht op vrijheid van meningsuiting door terroristen wordt ingeperkt, en ten slotte door de menselijke waardigheid te beschermen.

Nu de Nederlandse staat het preekverbod voor deze imam heeft ingewilligd, heeft het contraterrorisme een grote nederlaag geleden. In het geval van imam Elforkani heeft het terrorisme gewonnen: ze eisten een preekverbod, ze kregen een preekverbod.

Niet het preekverbod moet er komen, maar een ophokplicht voor de jihadisten.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.